baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.”
Projekt Systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Miejsce lokalizacji COIE:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów
Osoba nadzorująca wdrażanie projektu COIE ze strony Urzędu Marszałkowskiego:
Pan Wiesław Myśliwiec, Oddział Promocji Gospodarczej tel. (17) 747 66 00
Planowany termin uruchomienia COIE to IV kwartał 2011 roku.
Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych sieci COIE mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Pliki do pobrania:
Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców
Uwarunkowania inwestycyjne Województwa Podkarpackiego

Więcej informacji na stronie:
http://coie.gov.pl/pl

Opublikowano: 21-10-2011 Drukuj