baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Szkolenia dla przedsiębiorców - beneficjentów działania 1.1 B RPO WP (nabór 2009)

23 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów działania 1.1 B RPO WP (projekty wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej). Poprowadzą je pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP.

PROGRAM SZKOLENIA (8.30 - 14.00):

I. Umowa o dofinansowanie
1.Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu:
- wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

- dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy:
- rodzaje zabezpieczeń
-forma prawna Beneficjenta a rodzaj składanego zabezpieczenia
3.
Aneksowanie umowy.
4. Rozwiązanie umowy.

II. Wnioski o płatność

  1. Tryb składania i rodzaje wniosków o płatność.
  2. Szczegółowe omówienie zasad wypełniania poszczególnych punktów wniosku o płatność.
  3. Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku o płatność oraz wymogi Instytucji Zarządzającej dotyczące dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem.
  4. Omówienie najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczaniem realizowanych projektów.

III. Kontrola projektów w ramach Osi Priorytetowej I RPO WP.

Rekrutacja wyłącznie na stronie www.szkolenia.podkarpackie.pl

tel. (0-17) 747 64 87


Opublikowano: 13-03-2012 Drukuj