baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Spotkanie w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w powiecie ropczycko-sędziszowskim

21 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyły się konsultacje  założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wynikające ze zmiany uwarunkowań prawnych i rozwojowych oraz z konieczności wypracowania nowych obszarów strategicznej interwencji.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: pracownicy Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego na czele z dyrektorem Panem Jerzym Rodzeniem, kierownicy oddziałów w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w osobach Pani Iwony Skomiał i Pana Wiesława Bocianowskiego, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, Z-cy Burmistrza Ropczyc Wiesław MaziarzRobert Kuraszkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Rachwał, Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp. Elżbieta Świniuch, Dyrektor ZOZ w Ropczycach Adam Bałut oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych.
Konsultacje, dotyczące założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014 - 2020, rozpoczął Starosta Powiatu Stanisław Ziemiński, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił ramy spotkania.
Następnie głos zabrał Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, który poprzez prezentację multimedialną  omówił m.in.: uwarunkowania prawne i programowe aktualizacji Strategii, kontekst Europejski Strategii, w tym: Strategię Lizbońską i Strategię „Europa 2020", cele Strategii, stopy dofinansowania, funkcjonalność systemu koncentracji inwestycji.
Poza tym  omówione zostały m.in.: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Krajowa Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, zakres oraz złożenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020, system finansowania rozwoju regionalnego oraz schemat obszarów strategicznej interwencji i priorytetów rozwojowych.
     
     

   
   

Opublikowano: 21-03-2012 Drukuj