baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Konferencja inaugurująca projekt, pn. Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej

   
                                                                        

11 czerwca br.
  w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się polsko-ukraińska konferencja inaugurująca projekt, pn. Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 r. w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych.
Konferencja miała charakter symultaniczny. Tłumaczenie odbywało się na bieżąco, w dźwiękoszczelnej kabinie, gdzie 2 tłumaczy języka polskiego i ukraińskiego zapewniło przekład wypowiedzi mówcy na język docelowy. Słuchacze natomiast, wybierając odpowiedni kanał językowy odbiornika, mogli zapoznać się z całością konferencji w swoim języku.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, instytucji publicznych, środowiska kultury, oświaty, organizacji pozarządowych, grup młodzieżowych zarówno z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, jak i Stryjskiego.
Na wstępie zaproszonych gości powitała Wicestarosta Powiatu Dorota Strzyż.
W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Powiatu Stryjskiego Wolodymyr Burij.
Po części powitalnej charakterystyki samorządu stryjskiego – władzy, ustroju samorządowego, edukacji, kultury, sportu, współpracy władz lokalnych z NGO dokonał Roman Kozak-Przewodniczący Stryjskiej Rady Rejonowej. Prezentacji towarzyszył film, który bez wątpienia uatrakcyjnił i przybliżył zaproszonym gościom naszego partnera.
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Stanisław Ziemiński, który zapoznał zgromadzonych na sali z programem konferencji.
Z historią współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Powiatu Stryjskiego zebranych zapoznał Przewodniczący Rady Powiatu prof. dr hab. Władysław Tabasz. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna w formie zdjęć prezentujących oficjalne i robocze wizyty.
Niezwykle podniosłym elementem konferencji było podpisanie umów o współpracy partnerskiej.
Po uroczystym akcencie Wicestarosta Powiatu Dorota Strzyż zapoznała zebranych z założeniami projektu.
Projekt skierowany jest do instytucji publicznych (władze lokalne, samorząd lokalny, służby publiczne- Straż Pożarna, Policja itp.), placówek edukacyjnych, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych z terenu wnioskodawcy i partnera, a w szerszej perspektywie
z efektów jego realizacji skorzystają wszyscy mieszkańcy partnerskich powiatów.
Projekt skupi się na realizacji wielu działań, angażujących obydwu partnerów, z których najważniejsze to organizacja cyklu spotkań polsko-ukraińskich, w tym kolejno:
- spotkań władz i służb publicznych – organizowanych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w czerwcu/lipcu 2013 r., obejmujących konferencje i seminaria dla przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i służb publicznych  typu Policja, Straż Pożarna, Sanepid itp.,
- spotkań edukacyjnych – organizowanych na terenie Powiatu Stryjskiego we wrześniu/październiku 2013 r., z udziałem 50 przedstawicieli z naszego powiatu, obejmujących spotkania, seminaria, wizyty studyjne w placówkach oświatowych, występy zespołów młodzieżowych, rozgrywki sportowe,
- spotkań organizacji pozarządowych - organizowanych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w marcu/kwietniu 2014 r., obejmujących konferencje i seminaria dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych, organizacji kulturalnych itp.),
- spotkań kulturalnych - organizowanych na terenie powiatu stryjskiego w sierpniu/wrześniu 2014 r., z udziałem 50 przedstawicieli z naszego powiatu , obejmujących występy zespołów tanecznych, ludowych spektakle teatralne,  wystawę rękodzieła i wyrobów regionalnych.
Poza realizacją spotkań polsko-ukraińskich projekt przewiduje realizację innych działań,
w tym  doposażenie siedziby Polsko-Ukraińskiego Forum Wymiany Doświadczeń w niezbędny sprzęt i urządzenia, szkolenia dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie kontaktów transgranicznych, utworzenie dwujęzycznej strony internetowej, redagowanie i wydawanie kwartalnika polsko-ukraińskiego, zorganizowanie kursów językowych w ramach działalności PUFWD (j. ukraińskiego oraz języka polskiego), wydanie publikacji pn. „Powiat Ropczycko-Sędziszowski i Powiat Stryjski– obszary partnerskiej współpracy”.
Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Stryjskiej Rady Rejonowej Orest Kurylo, który szczegółowo omówił rolę partnera w projekcie oraz wpływ transgraniczny na zaplanowane w nim działania.
W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne powołanie struktury, pn. Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy trans granicznej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.
Konferencji towarzyszyły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz” oraz artystów z Ukrainy.
Niezwykle dynamiczny i żywiołowy koncert gościnnie występującego tria wprowadził w zachwyt zgromadzonych w sali widowiskowej ropczyckiego Centrum Kultury i został nagrodzony gromkimi brawami.

     
     

 
     
     

       
       

     
     

       
       

Autor: RF
Opublikowano: 13-06-2013 Drukuj