baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Zakończono realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”


W zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zakończono realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, projekt systemowy „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim projekt realizowano w:
- Zespole Szkół Ago-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,
- Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
- Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Główny cel projektu - modernizacja oraz podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Całkowita wartość projektu w „Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim” wynosi 3 295 419,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego to 2 860 747,12 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny powiatu wnoszony w postaci niepieniężnej.

W okresie trzech lat realizacji projektu (1.07.2012 – 31.07.2015) podejmowano działania mające na celu wielokierunkowe wsparcie kształcenia zawodowego. Udostępnione Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu dofinansowanie na realizację Projektu, wydatkowane w kwocie 2 853 454,55 zł przeznaczono min. na:
1. Modernizację warunków kształcenia poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (w tym sprzętu multimedialnego) celem zaktualizowana i uzupełnienia bazy dydaktycznej szkół, w kwocie 1 046 232,26 zł.
2. Uruchomienie dwóch firm symulacyjnych (w ZST w Sędziszowie Młp oraz w ZSA-T w Ropczycach) w kwocie 98 445,18 zł.
3. Wdrożenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w kwocie 88 614,50 zł, które obejmowało:
-  utworzenie pracowni doradztwa w każdej szkole, wraz z wyposażeniem biblioteczki w pozycje z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodwego;
-  zajęcia grupowe z doradcą zawodowym z których skorzystało 357 uczniów/uczennic;
- organizację spotkań szkoleniowych Rady Pedagogicznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
-  uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednego nauczyciela z każdej szkoły (zadanie realizowane przez WUP w Rzeszowie);
4. Organizację płatnych staży zawodowych u Pracodawców w kwocie 731 387,31 zł. Na miesięczne staże, w wymiarze 150 godzin skierowano łącznie 557 uczniów/uczennic.
5. Organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i kursów zawodowych w kwocie 532 976,91 zł. W ofercie szkół pojawiło się 26 różnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz 24 szkolenia i kursy zawodowe, z których zgodnie z indywidualnymi potrzebami skorzystało 1142 uczniów/uczennic.

Więcej informacji na temat projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” na stronie www.przejdznazawodowstwo.pl uruchomionej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej szkolnictwa zawodowego pod hasłem "Przejdź na zawodowstwo". Informacje nt. szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz zrealizowanych działań w zakładce „Mapa instytucji oświatowych” http://zawodowcy.wup-rzeszow.pl/mapa-instytucji-oswiatowych

Opublikowano: 25-08-2015 Drukuj