baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października br. z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala, Posła na Sejm RP Wiesława Rygla, Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Józefa RojkaWicestarosty Stanisława Ziemińskiego odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Ceremonię rozpoczęła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Lucyna Doroba, która powitała zaproszonych gości: „(…)Ten jeden dzień w roku, gdy wspominamy twórców nowoczesnego systemu oświaty na polskich ziemiach jest dniem symbolicznym. My nauczyciele mamy świadomość, że naszym zadaniem jest wypełnianie misji Komisji Edukacji Narodowej. Wierzymy, że pełnimy doniosłą rolę w budowaniu  nowoczesnego społeczeństwa poprzez nasz trud nauczania i wychowania. Jednocześnie cieszymy się, że przychodzi nam to czynić w warunkach pokoju i stabilizacji społecznej.”
Starosta Józef Rojek skierował do zebranych słowa uznania i szacunku za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę pedagogiczną z młodzieżą. Podziękował nauczycielom i dyrektorom za wspólne inicjatywy, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz poświęcenie z jakim wykonują powierzoną misję: „Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele. Mam zaszczyt i honor po raz kolejny spotkać się z Wami z okazji tak wspaniałej uroczystości. Chcę wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół pogratulować i podziękować za wspaniałą, kreatywną, pełną zaangażowania pracę. Dzięki takiej postawie powiatowa oświata jest dobrze postrzegana przez uczniów i ich rodziców. Jestem dumny z tego, że mamy szkoły ponadgminazjalne na tak wysokim poziomie.
Życzę, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania sumień, abyście uczyli pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem."
Następnie Starosta Józef Rojek wręczył Nagrody Starosty dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
Złote Medale Za Wieloletnią Służbę otrzymali Maria Strzępkadyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, Janina Mussurwicedyrektor ZS-AT, Anna Rojek, Krystyna Kania, Maria Ziemińska. Medalem „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” została odznaczona Krystyna Kania, Maria Ziemińska. Andrzej Zawisza, Zbigniew Baran, Kazimierz Kozubowski  z Zespołu Szkół Agro-Technicznych zostali wyróżnieni Medalem  Za Zasługi Dla Rolnictwa. Z Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp. Bernadeta Frysztak, Edward Rosa został odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi.
W dalszej kolejności głos zabrał Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal: „Liczne udziały w konkursach, olimpiadach zakończone wieloma sukcesami to na pewno wielka radość dla każdego nauczyciela, dyrektora i samorządowca, ponieważ jest to owoc solidnej pracy, która kończy się sukcesem. Pragnę podziękować i pogratulować, że Wasza działalność dydaktyczno-wychowawcza nie przejawia się tylko w tym, że przekazujecie wiedzę, kształtujecie charaktery, ale także i w tym, że wykraczacie poza ramy powierzonych Wam obowiązków.” Po czym wręczył kwiaty dyrektor sędziszowskiego liceum Lucynie Dorobie, a Staroście Powiatu okolicznościowy adres.
Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Wiesław Rygiel, który przekazał kwiaty dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych Marii Strzępce, a na ręce Starosty Józefa Rojka złożył okolicznościowy adres.
Powiatowe obchody dnia edukacji uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz” oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Sędziszowie Młp.
     
     
     
     

Autor: MS
Opublikowano: 15-10-2010 Drukuj