baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Projekty Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Projekty Jednostek Organizacyjnych Powiatu

I. Projekty realizowane przez  jednostki organizacyjne Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Projekt „ Równaj do najlepszych” realizowany w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów oraz wzrost jakości kształcenia  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.                 
Wartość
projektu realizowanego w okresie od 01.11.2013r. do 30.06. 2014r. wynosi 181 408 zł.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z: matematyki-6 grup, języka angielskiego- 2 grupy i języka niemieckiego- 2 grupy.
Uczniowie zdolni rozwijają swoją talenty w kołach zainteresowań: matematyka w finansach, medycyna, automatyka  cyfrowa, język  angielski stosowany w medycynie. Projekt obejmuje również organizację warsztatów: skutecznego uczenia się, z umiejętności miękkich, z rynku pracy i indywidualnego doradztwa zawodowego.
W ramach projektu prowadzone są również szkolenia rady pedagogicznej oraz seminaria dla rodziców uczniów. Część środków przeznaczona została na doposażenie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, między innymi: programy komputerowe, laptopy, podręczniki.


2. Zespół Szkół im. ds. dra J. Zwierza
w Ropczycach

 

Projekt pt. „Nowe kompetencje to nowe szanse zawodowe” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany jest do uczniów klas mechanicznych Zespołu Szkół im. ks. dra J. Zwierza. Okres realizacji projektu to 01.10.2011 – 30.09.2014 r. Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego szkoły obejmującego dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb  lokalnego rynku pracy (modyfikacje programowe), doposażenie sprzętowe szkoły, kursy zawodowe, staże uczniowskie, zajęcia wyrównawcze, doradztwo zawodowe. Wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 394 200,00 zł.

II.  Projekty zrealizowane przez  jednostki organizacyjne Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – szkoły ponadgimnazjalne:

1.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w Ropczycach

Projekt „Równy start dla wszystkich – wyrównywanie szans uczniów niepełnosprawnych”  realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy SOSW w Ropczycach. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych uczestników poprzez realizację m.in. kursu zawodowego z florystyki, zajęć dodatkowych z technologii informacyjnych, doradztwa zawodowego, wyjazdów do Arboretum w Przemyślu oraz na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Projekt ten realizowany będzie w terminie 01.09.2011 r. – 30.09.2012 r. we współpracy międzynarodowej z placówką oświatową z Węgier. Rezultatem projektu będzie m.in. utworzenie nowej specjalności „florysta” na kierunku ogrodnik w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 157 700,00 zł.

Projekt „Lepsza szkoła – Lepsza przyszłość” realizowany jest w terminie 01.10.2011 – 31.07.2011 r. w ramach Poddziałania 9.1.2, Priorytet IX POKL. Adresatami projektu jest młodzież gimnazjalna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Realizowane działania obejmować będą zajęcia specjalistyczne i dodatkowe rozwijające aktywność, zainteresowania i kompetencje kluczowe. Uczniowie skorzystają z wielu atrakcji w tym wycieczek do planetarium w Chorzowie i Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt  i materiały do prowadzenia zajęć, powstanie także miasteczko rowerowe. Wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 161905,33 zł.
2. Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

 

Projekt „Akademia rozwoju – przyszłość zawodowa stylistów w zakresie fryzjerstwa i kosmetyki” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego szkoły obejmującego warsztaty praktyczne prowadzone w oparciu o nowoczesne trendy we fryzjerstwie i kosmetyce, poszerzające umiejętności praktyczne uczniów, zajęcia z przedsiębiorczości, praktyki zawodowe w salonach w Krakowie, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły oraz wprowadzenie zmian w programie nauczania na kierunku fryzjerskim. Projekt ten realizowany będzie w terminie 01.10.2011 r. – 31.10.2013 r  Wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 329 074,24 zł.
Opublikowano: 21-10-2011 Drukuj