baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner
Jesteś tutaj: Strona główna » Przyjazny Urząd » PCPR

PCPR

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach


--------------------------------------------------------------------------------

http://www.pcpr-ropczyce.pl

Zofia  Mudryk
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:
39-100 Ropczyce
Ul. Konopnickiej 5
Tel/fax 17 222-75-76
e-mail:  propsed@rzeszow.uw.gov.plTen

Godziny pracy PCPR:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30


--------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje

 
Skład naszego zespołu oraz zakres spraw, którymi się zajmujemy:      
·    Dyrektor  Zofia Mudryk

tel/fax: 17 22 28 946,  e-mail dyrektor@pcpr-ropczyce.pl .


--------------------------------------------------------------------------------

     ·    Dział Organizacyjno-Finansowy  
    
 Jolanta Sroka  - p.o. Główna księgowa
 tel/fax: 17 22 27 576,  e-mail  aniaw@pcpr-ropczyce.pl .
Sprawy kadrowe prowadzi Starostwo Powiatowe
--------------------------------------------------------------------------------
          
·    Pomoc instytucjonalna
·    Obsługa administracyjno – biurowa PCPR / sekretariat/
Anna Niemiec  
tel/fax: 17 22 27 576,  e-mail aniemiec@pcpr-ropczyce.pl .
parter, pokój nr 108

- obsługa administracyjno- biurowa PCPR
- opracowywanie realizacja i wdrażanie programów z zakresu pomocy społecznej w  Powiecie  ropczycko -
  sędziszowskim
- umieszczanie kierowanych osób w domu pomocy społecznej
- kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
- pomoc kombatantom i uchodźcom,
- współpraca z  Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w 
  zakresie pomocy oraz wsparcia osób i rodzin.


--------------------------------------------------------------------------------

·    Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

      
 Joanna Idzior 
 tel:17 22 28 913,   e-mail jidzior@pcpr-ropczyce.pl .
 parter,  pokój nr 121

 Artur Wlazło 
 tel: 17 22 28 913,   e-mail artur@pcpr-ropczyce.pl .  parter,  pokój nr 121

-  rodziny zastępcze, kwalifikacje rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych
-  pomoc rodzinom zastępczym i usamodzielnionym wychowankom z rodzin zastępczych
 - kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych, usamodzielnianie wychowanków placówek   
   opiekuńczo-wychowawczych, mieszkania chronione
 - opracowywanie realizacja i wdrażanie programów z zakresu pomocy społecznej w  Powiecie  ropczycko -   
   sędziszowskim
- praca z rodziną, ocena sytuacji rodziny przed umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych, rodzinach naturalnych dzieci
  przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u usamodzielniających wychowanków
- współpraca z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami  
  Pomocy Społecznej w zakresie pomocy oraz wsparcia rodzin zastępczych i naturalnych.

W strukturach powyższego Działu funkcjonuje Centrum Informacji, Poradnictwa Pomocy  Dziecku i Rodzinie
tel: 17 22 10 048, e-mail centrum.porad@wp.pl .strona internetowa  www.centrum.porad.webpark.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

·    Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       

 Jan  Hendzel 
 /tel: 17 22 28 924/ e-mail janhendzel@pcpr-ropczyce.pl .parter  nr pokoju 103

- rehabilitacja  zawodowa osób niepełnosprawnych m.in. refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,  
  tworzenie miejsc pracy
- rehabilitacja społeczna  osób niepełnosprawnych m. in.  turnusy rehabilitacyjne,   likwidacja barier
  architektonicznych i technicznych, likwidacja barier w komunikowaniu się, dofinansowanie do zaopatrzenia 
  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wtz
- opracowywanie realizacja i wdrażanie programów z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych                
  w  Powiecie  ropczycko - sędziszowskim


--------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Zofia Mudryk – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dorota  Więcek

Joanna Żurek

/tel: 17 22 28 968/ e-mail  pzoropczyce@o2.pl.
parter, nr pokoju 109

- obsługa administracyjno – biurowa Zespołu,
- przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- obsługa posiedzeń składów orzekających,
- wydawanie orzeczeń,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.


--------------------------------------------------------------------------------

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych


 Monika Kwietniewska– kierownik wypożyczalni

Karolina Pszeniczny
parter,  pokój nr 121

tel/fax: 17 22 28 957,   e-mail wypozyczalnia@pcpr-ropczyce.pl.

- obsługa administracyjno – biurowa wypożyczalni,
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
- szkolenie indywidualne osób w zakresie obsługi wypożyczonego sprzętu.


--------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Osrodek Interwencji Kryzysowej  w Lubzinie
 Barbara Kaznecka, Ewa  Skóra    psycholog
 tel: 17   22 12 566,   e-mail poik@pcpr-ropczyce.pl

- obsługa administracyjno – biurowa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- obsługa i prowadzenie dyżurów specjalistycznych z zakresu interwencji kryzysowej
- prowadzenie poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej
- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego
- współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej               
  i innymi  instytucjami w zakresie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemami  
  przemocy oraz  znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. 
 

--------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programów EFS

 

Jadwiga Cierpiał
Marzena Kolbusz
tel. 17 22 10 048
Opublikowano: 07-07-2008 Drukuj