baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Ogłoszenia

Ogłoszenia

VIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul M. Konopnickiej 5,
I piętro, sala nr 228.
Opublikowano: 25-08-2015 Drukuj

Ogłoszenie

Starosta Ropczycko – Sędziszowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. 2015 r. poz.782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.08.2015 r. sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr:
Opublikowano: 06-08-2015 Drukuj

Ogłoszenie

Starosta Ropczycko – Sędziszowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. 2015 r. poz.782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.08.2015 r. sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr:
Opublikowano: 06-08-2015 Drukuj

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego informuje, że w dniu 5.08.2015 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr....
Opublikowano: 06-08-2015 Drukuj

Ogłoszenie

VII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
26 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .
Opublikowano: 18-06-2015 Drukuj

Informacja o wyłożeniu

na podstawie art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 t.j. ) zawiadamia , że projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 181501_2.0003 Iwierzyce, 181501_2.0004 Nockowa, 181501_2.0005 Olchowa, 181501_2.0006 Olimpów i 181501_2.0008 Wiercany gmina Iwierzyce, powiat Ropczycko-Sędziszowski, woj. podkarpackie oraz dla obrębó w ewidencyjnych : 181503_5.0005 Mała, 181503_5.0006 Niedźwiada 181503_5.007 Okonin gmina Ropczyce , powiat Ropczycko-Sędziszowski, woj. podkarpackie zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych w następujących terminach i miejscach:
Opublikowano: 25-05-2015 Drukuj

Ogłoszenie

konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach
Opublikowano: 22-05-2015 Drukuj

Ogłoszenia

VI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. o godz.14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Opublikowano: 19-05-2015 Drukuj

Zawiadomienie

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Mała, Niedźwiada, Okonin.
Opublikowano: 12-05-2015 Drukuj

Zawiadomienie

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania dotyczącego przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie:Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów i Wiercany
Opublikowano: 12-05-2015 Drukuj

Ogłoszenia

V Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .
Opublikowano: 20-03-2015 Drukuj

OGŁOSZENIE

Starosta Ropczycko-Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1572 oraz 1569 położone w Brzezinach o nieuregulowanym stanie prawnym.
Autor: WG Opublikowano: 09-03-2015 Drukuj

Ogłoszenia

IV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .
Opublikowano: 12-02-2015 Drukuj

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach

Opublikowano: 30-01-2015 Drukuj

Ogłoszenia

III Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się
w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach
ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Opublikowano: 22-01-2015 Drukuj

Ogłoszenia

II Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
19 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .
Opublikowano: 15-12-2014 Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wybranej w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Opublikowano: 26-11-2014 Drukuj

Ogłoszenia

XXXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach, ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .
Opublikowano: 06-11-2014 Drukuj

Zawiadomienie

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zawiadamia, że operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 0001 Będzienica i 0007 Sielec położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Iwierzyce, powiat Ropczycko-Sędziszowski, województwo podkarpackie zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych.
Opublikowano: 15-10-2014 Drukuj

Ogłoszenia

XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach
ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Opublikowano: 24-09-2014 Drukuj
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |