baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę i przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania
Opublikowano: 19-08-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna - Lubzina w miejscowości Lubzina

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna - Lubzina w miejscowości Lubzina.
Opublikowano: 11-08-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę mostów jako kontynuację programu: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania.

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę mostów jako kontynuację programu: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania.
Opublikowano: 26-06-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały, stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza
Opublikowano: 30-04-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały, stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza
Opublikowano: 24-03-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony: Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania
Opublikowano: 23-03-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy BDOT500 i GESUT obręby: Bystrzyca i Wiśniowa, gmina Iwierzyce, powiat Ropczycko – Sędziszowski, województwo podkarpackie

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy BDOT500 i GESUT obręby: Bystrzyca i Wiśniowa, gmina Iwierzyce, powiat Ropczycko – Sędziszowski, województwo podkarpackie
Opublikowano: 20-03-2015 Drukuj

Przetarg nieograniczony: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na 5 zadań

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na 5 zadań.
Opublikowano: 11-03-2015 Drukuj

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr RF.0533.4.2015

Powiat Ropczycko-Sędziszowski informuje, że postępowanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie portalu internetowego Starostwa Powiatowego w Ropczycach, zostało anulowane.
Opublikowano: 03-03-2015 Drukuj

Zapytanie ofertowe na projekt oraz wykonanie portalu internetowego Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Powiat Ropczycko - Sędziszowski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie projektu oraz wykonanie portalu internetowego Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Opublikowano: 05-02-2015 Drukuj

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem do 31.12.2015r. pomieszczeń CKP wraz z infrastrukturą

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem do 31.12.2015r. pomieszczeń CKP wraz z infrastrukturą w ramach realizacji projektu pn. "Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii - Powiat Ropczycko - Sędziszowski"
Opublikowano: 30-12-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Opublikowano: 24-11-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu"
Opublikowano: 19-11-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2014/2015 z podziałem na 3 zadania

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2014/2015 z podziałem na 3 zadania
Opublikowano: 07-11-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2014/2015

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2014/2015
Opublikowano: 17-10-2014 Drukuj

Przetar nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetar nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Opublikowano: 15-10-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1232R Huta Przedborska – Kamionka w m. Cierpisz”

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1232R Huta Przedborska – Kamionka w m. Cierpisz”
Opublikowano: 06-10-2014 Drukuj

Przetar nieograniczony na: Budowę chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Budowa chodnika w m. Nawsie i Wielopole Skrz. w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrz. Z

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania:Zadanie Nr 1 – Budowa chodnika w m. Nawsie i Wielopole Skrz. w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrz. Zadanie Nr 2 – Budowa chodnika w m. Wielopole Skrz. w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrz.
Opublikowano: 30-09-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu"

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu"
Opublikowano: 26-09-2014 Drukuj

Przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa w m. Będziemyśl”

Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1336R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa w m. Będziemyśl”
Opublikowano: 23-09-2014 Drukuj
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |