baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Projekty Powiatu Ropczycko-Sędziszowski

Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś - Ukraina 2007-2013

Od 17 kwietnia 2013 r. Powiat Ropczycko –Sędziszowski, jako Partner Wiodący rozpoczyna realizację nowego projektu pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 r. w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych.
Opublikowano: 04-06-2014 Drukuj

Projekty Powiatu Ropczycko-Sędziszowski

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Opublikowano: 03-04-2014 Drukuj

Mechanizm Finansowy EOG

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pomoc finansowa dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej przekazywana w formie bezzwrotnej. Podobnie jak Norweski Mechanizm Finansowy stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej (poza Funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności). Jest to pomoc kierowana z krajów EFTA – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, będących zarazem członkami EOG.
Opublikowano: 13-07-2011 Drukuj

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.
Opublikowano: 08-07-2011 Drukuj

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.
EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii.
Opublikowano: 08-07-2011 Drukuj

PHARE

Program Phare (ang. Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy) powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007 na rzecz nowego programu Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.
Początkowo był kierowany jedynie do Polski i Węgier, skąd też wzięła się jego pierwotna nazwa: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE). Od roku 1990 objął on także Bułgarię, Czechosłowację a następnie Albanię, Rumunię, Litwę, Łotwę i Estonię. W związku z rozszerzeniem listy państw-beneficjentów zaprzestano rozwijania skrótu PHARE, a oficjalna nazwa została zmieniona na „Phare”. Do roku 2000 z Phare korzystało już 17 państw europejskich. Największym beneficjentem programu była Polska, dla której kwota w budżecie Phare w okresie 1990-2003 wyniosła ok. 3,9 mld euro.
Opublikowano: 08-07-2011 Drukuj

SAPARD

SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – unijny program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w Unii Europejskiej. Powstał w 1999 roku, w celu udzielenia pomocy krajom kandydującym w przygotowaniach do wzięcia udziału we Wspólnej Polityce Rolnej.
Opublikowano: 08-07-2011 Drukuj