Jednostki organizacyjne

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 306
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl

2. Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. N. M.Panny 2
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 523 Fax. (017) 2227 569
Sekretariat ( 017) 22 31 660
e-mail: rzro@praca.gov.pl

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.
ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 7407 119
fax 17 7407 108

3.Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.
39-100 Ropczyce
ul. Wyszyńskiego 54
Sekretariat.tel. (017) 22 18 312
Tel.(017) 22 18 616 Fax.(017)22 18 929
e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
Tel. Fax. (017) 22 27 576
e-mail: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Tel.(017) 22 29 946
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Tel. (017) 22 28 968,  (017) 86 52 536
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
Tel. ( 017) 22 28 957, (017) 86 52 542
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Tel. (017) 22 12 566, (017) 86 52 542
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Tel.(017) 22 28 913, 22 10 048, 856 52 535
Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych
Tel. (017) 22 28 924, 86 52 540
Placówka wsparcia dziennego "Nasza Baza" w Ropczycach
Tel. (017) 86 52 545

5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz dla Osób Dorosłych Niepełnoprawnych Intelektualnie w Lubzinie
39-102 Lubzina 47
Tel. (017) 22 12 123
e-mail: dpslubzina@pro.onet.pl

6. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie
im. Jana Pawła II w Rudzie
39-122 Kamionka, Ruda 102
Tel.(017)22 33 151
e-mail: sekretariat@dpsruda.pl

7. Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 14
39-100 Ropczyce
Tel.(017) 22 18 270 Fax.(017) 22 17 447
e-mail: zsropczyce@pro.onet.pl

8. Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 13
Tel.(017) 22 18 571 Fax.(017) 22 18 201
e-mail: rolbit@poczta.onet.pl

9. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
ul.. Mickiewicza 12
Tel. (017) 22 28 270 Fax.(017)22 17 402
e-mail: lorop2@wp.pl

10. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
ul. Fabryczna 5
30-120 Sędziszów Młp.
Tel. (017) 22 16 112 Fax. (017) 22 16 112
e-mail: losedziszow@pro.onet.pl

11. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 2
39-120 Sędziszów Młp.
Tel. (017) 22 16 174 Fax.(017) 22 16 424
e-mail: sekretariat@zstsedziszow.edu.pl

12. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ropczycach
www.pppropczyce.pl
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
Tel./fax (017) 22 18 457
e-mail: pppropczyce@wp.pl

13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach
ul. Wyszyńskiego 14
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 382 Fax.(017) 22 18 382
e-mail: soswropczyce@poczta.onet.pl

14. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 
ul. Mickiewicza 10
39-100 Ropczyce
Tel. 17 722 23 45
e-mail: sekretariat@pcek-ropczyce.pl

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

1. Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
ul. Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 10 319 Fax. (017) 22 10 319
Sekretariat (017) 22 10 305
e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
ul. Św. Floriana 1
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 467 fax. (017) 22 27 572
e-mail: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 28 940 (017) 22 28 939
e-mail: pinb@spropczyce.pl

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. (017) 221 83 21
e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl

5. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. (017) 222 85 91
e-mail: sekretariat@piw-ropczyce.pl

publikacja: 19-05-2015 , aktualizacja: 21-05-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.