Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy

§34.Do zakresu rzeczowego Rzecznika Prasowego należy:

1)Zapewnienie prawidłowej polityki informacyjnej ustalonej przez Zarząd Powiatu
i Starostę Powiatu;

2)Kreowanie dobrego wizerunku władz Powiatu w tym organizowanie na polecenie Starosty spotkań z przedstawicielami prasy;

3)Koordynowanie działań w zakresie przygotowywania danych w celu przekazania mediom informacji o działalności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych;

4)Bieżące przekazywanie Staroście zestawu informacji i publikacji prasowych na temat Powiatu i Starostwa;

5)Redagowanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mediów w oparciu o stanowisko Starosty;

6)Przygotowywanie materiałów do wystąpień radiowych, telewizyjnych oraz wywiadów prasowych.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.