Referat Komunikacji w Sędziszowie Młp.

Referat Komunikacji w Sędziszowie Młp.

Bożena Daniel - Kierownik Referatu Komunikacji w Sędziszowie Młp.
pokój nr 26, tel. 017 22 17 009

Rejestracja pojazdów:
Katarzyna Kubrak
Karolina Ziobro
Wojciech Rak
pokój nr 27, tel. 017 22 16 231
 
Wydawanie praw jazdy:
Małgorzata Kozak
pokój nr 26, tel. 017 22 17 009

 

Do zakresu rzeczowego Referatu Komunikacji w Sędziszowie Młp.:

1) Czasowa i stała rejestracja pojazdów;

2) Wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;

3) Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;

4) Wyrejestrowanie pojazdów;

5) Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

6) Kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;

7) Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

8) Dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

9) Wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;

10) Wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;

11) Zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.