Konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2016 r. w formie powierzenia z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (pokój 314), w godzinach urzędowania, do dnia 19 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Elżbieta Wojtasik - Sekretarz Powiatu, tel. 17 2228909,
e-mail: ewojtasik@spropczyce.pl

Załączniki:

 

 

publikacja: 28-10-2015 , aktualizacja: 28-10-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.