Referat Gospodarczy

Wydział Administracyjny

Dariusz Kaznecki - Kierownik Referatu
pok. 317, tel. 17 2228 767

Pracownicy Wydziału:

Jerzy Baran
Zbigniew Zięba
Jan Kot
Krystyna Drwal
centrala, tel. 17 22 18 306

Jacek Żuczek
Rafał Oleś
Sławomir Małajowicz
pokój 202, tel. 17 222 89 71

Barbara Reguła
pokój 211, tel. 17 22 28 930

 

Kierowcy:

Jan Bochenek
Wiesław Rojek
pokój 211

 

§29. Do zakresu rzeczowego Referatu Gospodarczego należy:

1)  prowadzenie biblioteki starostwa, w tym prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw
urzędowych i prasy;

2)  prowadzenie archiwum starostwa, w tym nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

3)  administrowanie budynkami starostwa, w tym nadzór nad utrzymaniem czystości
i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku starostwa;

4)    prowadzenie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi
i tablicami;

5)  zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy, w tym konserwacja sprzętu i wyposażenia
starostwa;

6)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem rzeczowym i materiałowo-
technicznym zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu;

7)  prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i nieruchomości starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

8)    prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu dostaw energii dla starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu;

9)    gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu, które nie zostały oddane
w trwały zarząd lub użytkowanie;

 

10) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych przypisanych do RG oraz rozliczaniem ich kart drogowych;

11) realizowanie czynności związanych z zapewnieniem dostawy paliwa dla samochodów i urządzeń będących w posiadaniu starostwa - zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

 

 

 

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.