Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

§37. Do zakresu rzeczowego Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków
bezpieczeństwa fizycznego;

2)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4)  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

7)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają
uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono
wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

8) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję
o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa
w §37 pkt 7)

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.