Ochrona zdrowia

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 


Świadczy usługi dla Pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wszystkim potrzebującym pomocy medycznej w stanach nagłych, zagrażających życiu, a także usługi odpłatne, wynikające z Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Obszar działania ZOZ-u obejmuje gminy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego: Ropczyce, Ostrów, Iwierzyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.

sekretariat: tel. 17 2218312
www.zozropczyce.pl Fax: 17 2218929, e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl


Przychodnia Rejonowa w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, realizuje świadczenia medyczne w zakresie:
Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Lecznictwa specjalistycznego,
Lecznictwa stacjonarnego,
Rehabilitacji,
Medycyny pracy,
Ratownictwa Medycznego

Kontakt:
tel. 17 2218616 (centrala)
tel. 17 2216748, 17 223154,   17 2231746


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 2, realizuje świadczenia medyczne w zakresie:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Lecznictwa specjalistycznego,
Lecznictwa stacjonarnego,
Rehabilitacji,

Kontakt:

tel. 172220850


Szpital Powiatowy im. Św. Ojca Pio znajduje się w Sędziszowie Małopolskim

ul. Wyspiańskiego 14


Oddziały Szpitala:

Izba Przyjęć – e-mail: ip@zozropczyce.pl

tel. 17 2220092, 2220829

Oddział Chorób Wewnętrznych – e-mail: ochw@zozropczyce.pl  

Telefony:

Sekretariat                  17 2220 830
Gabinet ordynatora   17 2220 831
Dyżurka lekarska       17 2220 832
Dyżurka pielegniarska 17 2220 833


Oddział Chirurgii - e-mail: ochp@zozropczyce.pl

Telefony:

Sekretariat                       17 2220 820
Gabinet Lekarski             17 2220 822
Kancelaria zapisów - informacja   17 2216 827
Dyżurka pielęgniarska   17 2216 823


Oddział Neurologii – e-mail: neurologia@zozropczyce.pl

Telefony:

Gabinet Ordynatora           17 2220 841
Sekretariat                           17 2220 840
Gabinet Lekarski                 17 2220 842
Pielęgniarka Oddziałowa   17 2220 844
Dyżurka pielęgniarska       17 2220 843


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Leczenia Bólu  e-mail: oit@zozropczyce.pl

Telefony:

Gabinet Lekarski               172226756
Dyżurka pielęgniarska     172220058

 


W budynku szpitala znajduje się Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy email: zpo@zozropczyce.pl 

 Telefony:

Dyżurka pielęgniarska     17 2220853

Gabinet lekarski                17 2220852

 

 

 

publikacja: 12-11-2015 , aktualizacja: 01-04-2022, autor: Maria Rak

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.