Biuro Informatyczne

Referat Informatyczny

Adam Kulig
Konrad Cesarz
pokój 101, tel. 17 22 28 969

 

§32. Do zakresu rzeczowego Biura Informatycznego należy:

1)  realizowanie zadań związanych z komputeryzacją starostwa;

2)  administrowanie siecią informatyczną w starostwie;

3)  planowanie i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej zadań starostwa;

4)  prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;

5)  nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

6)  zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych;

7)  nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych;

8)  nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;

9)  administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony;

10)  dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w starostwie, modernizowanie
oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki;

11)  współudział w organizowaniu szkoleń pracowników starostwa w zakresie
wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych;

12)  przygotowywanie założeń technicznych i technologicznych związanych
z elektroniczną realizacją usług publicznych oraz pomoc podczas ich wdrażania;

13)  współudział w przygotowaniu założeń koncepcyjnych infrastruktury podpisu
elektronicznego;

14)  utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej);

15)  administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa;

16)  administrowanie systemem poczty elektronicznej;

17)  administrowanie elektroniczną Platformą Administracji Publicznej e-PUAP
w starostwie;

18)  współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów
i dedykowanych aplikacji;

19)  administrowanie i aktualizacja bazy użytkowników (pracowników)
w Elektronicznym Obiegu Dokumentów PROTON, zgodnie z zasadami polityki
bezpieczeństwa;

20) określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników;

21)  prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych;

22) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa;

23)  wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej;

24) administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową starostwa;

25)  prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów;

26)  zabezpieczenie łączności telefonicznej i teleksowej;

27)  realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w starostwie;

28) realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników starostwa oraz nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.