Walory przyrodnicze i turystyczne

Walory Przyrodnicze

Powiat Ropczycko-Sędziszowski posiada wiele atrakcji krajobrazowych i turystycznych, można tu odpocząć obcując jednocześnie z przyrodą. W miejscowościach Kamionka i Ruda, na styku dwóch gmin znajduje się wykorzystywany do celów rekreacyjno - wypoczynkowych zbiornik retencyjny. Powstał na rzece Tuszymce, a jego powierzchnia wynosi 7,3 ha. Zalew ten stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną wraz z umieszczonymi wokół niego ośrodkami wypoczynkowymi, polem namiotowym oraz wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych. Tradycja wypoczywania nad tym pięknie położonym wśród lasów jeziorem sięga lat 50-tych.
Podobny zbiornik wodny zlokalizowano na rzece Tuszymce w miejscowości Cierpisz. Rzeka Tuszymka jest jedną z najczystszych rzek na Podkarpaciu. W jej wodach żyją szlachetne ryby łososiowate - pstrąg i lipień, które występują tylko w wodach o pierwszej klasie czystości. Teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego należy do trzech jednostek geobotanicznych: Pogórza Fliszowego, Pogórza Lessowego, Puszczy Sandomierskiej. Około 10 % powierzchni zajmują lasy, głównie zespoły jodłowo-bukowe z domieszką dębu, brzozy, sosny. Większe kompleksy leśne zachowały się w rejonie Okonina, Gnojnicy, Ocieki i Brzezin. Zwarte lasy sosnowe występują na północ od środkowego biegu Tuszymki. Przedgórze, to tereny bezleśne, w większości użytki rolne.
Fragment gminy Wielopole Skrzyńskie w części Nawsia i Brzezin leży w granicach strefy ochronnej - Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego ponad 25 tys. hektarów najpiękniejszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym partii Pogórza. Pomiędzy Wielopolem Skrz. i Sędziszowem Młp., rozpościera się Strzyżowsko-Sędziszowski Park Krajobrazowy. Cechuje go duża różnorodność ukształtowania terenu: wąwozy, jary, kotliny pokryte bujną roślinnością. Szczególnie malowniczym fragmentem Parku jest Płaskowyż Zagorzyc i Szkodnej. Północne rejony powiatu (gmina Ostrów) obejmuje Kielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Charakterystyczną cechą Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego jest obecność pokrywy lessowej w północnej jego części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych – w południowej. Spotyka się tu wilgotne łąki z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Wśród innych okazów flory są m.in. bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, lilia złotogłów. Unikatem w lasach Czarna - Zabłocie jest czarny bocian objęty ścisłą ochroną. Z interesujących ptaków występuje tam m.in. jarząbek, dzięcioł średni, czarny i białogrzbietowy, słowik szary, kruk grubodziób i wiele innych. Spotkać można nawet orła przedniego i orzechówkę. Na terenie powiatu około 70 drzew i krzewów oraz gatunków egzotycznych uznanych zostało za pomniki przyrody. Wśród pomnikowych drzew najwięcej jest dębów i lip. W parku podworskim w Lubzinie rośnie najgrubszy w Polsce tulipanowiec, którego obwód wynosi 5,53 m. Pomnikami przyrody są też m.in. dorodny okaz lipy drobnolistnej o obwodzie 6,2 m w parku podworskim w Witkowicach. Do tego parku, będącego jednym z trzech w powiecie parków podniesionych do rangi zabytku, prowadzi aleja lipowa składająca się z 59 drzew o grubości od 1,6 do 3,98 m. W Broniszowie podziwiać można wspaniały okaz lipy - 7,76 m obwodu. Planuje się objęcie ochroną dalszych 100 drzew i krzewów. Atrakcję krajobrazową powiatu stanowi też "Szwajcaria Ropczycka", unikatowy w skali kraju rezerwat przyrody, leżący w centrum miasta Ropczyce. Ten uroczy zakątek tworzy wąwóz lessowy o powierzchni 2.59 ha o znacznych różnicach poziomów wysokości bezwzględnej, wahającej się od kilku do kilkunastu metrów. Część ścian ma nachylenie 80-90 %. Rośnie tu około 150 dorodnych dębów, okazy brzozy brodawkowej, sosny zwyczajnej, buka i grabu. Osobliwość przyrodniczą stanowi zrośnięty dąb szypułkowy z brzozą brodawkową osiągający obwód 2,65 m. Występuje wiele roślin będących pod ochroną oraz liczne gatunki rzadkich ptaków. Podobnych wąwozów, ale mniejszych, które warto zobaczyć, jest na terenie powiatu kilka.

publikacja: 19-05-2015 , aktualizacja: 26-08-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.