Ankieta oceny pracy Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Szanowni klienci Starostwa Powiatowego w Ropczycach?

Misją Starostwa Powiatowego w Ropczycach jest sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i jego społeczności.

Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Ropczycach jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych klientów, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i jego skuteczne zarządzanie. Przyjmując ten priorytet, podejmowane są działania na rzecz stałego podnoszenia jakości obsługi klientów oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej. Uznając za niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania doskonalony jest przyjęty system organizacyjny opierający  się na sprawdzonych standardach zarządzania.

Zapraszam Państwa do wypełnienia niżej załączonej ankiety i przesłanie na adres e-mail: aantoszewska@spropczyce.pl

 

Starosta Powiatu

Witold Darłak

 

 

publikacja: 04-02-2016 , aktualizacja: 29-11-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.