Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

    Inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów):

1.      Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz –
Krzywa – Olchowa w m. Krzywa

2.      Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie  polegająca na budowie chodnika w m. Nawsie

3.      Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika

4.      Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka

 

            Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak
i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

            Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa w m. Krzywa

•    Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa w m. Krzywa na długości ok. 246 m (kontynuacja od istniejącego chodnika), wykonaniu rowu krytego i poszerzenia jezdni

•    Wykonawca:  Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga, Niedźwiada

•    dofinansowanie z Funduszu: 90 985,88 zł

•    całkowita wartość inwestycji: 220 985,88 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Nawsie

•    Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w m. Nawsie na długości ok. 390 m (kontynuacja od istniejącego chodnika) wraz
z poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej

•    Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga, Niedźwiada

•    dofinansowanie z Funduszu: 323 776,59 zł

•    całkowita wartość inwestycji:  412 658,84 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika

•    Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika na długości ok. 248 m (kontynuacja od istniejącego chodnika)

•    Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe Marek Szczęch, Sędziszów Młp.

•    dofinansowanie z Funduszu: 173 936,69 zł

•    całkowita wartość inwestycji: 332 947,69 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka

•    Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni drogi na długości 580m,
tj. w okolicy skrzyżowania z drogą gminną Na Sadykierz

•    Wykonawca:  Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie,  Kobierzyce

•    dofinansowanie z Funduszu: 227 389,84 zł

•    całkowita wartość inwestycji: 453 389,84 zł brutto

publikacja: 04-03-2021 , aktualizacja: 04-03-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.