Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

 

Zakończono „Przebudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”

 

Przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: ulicy powiatowej Nr 1357R Piłsudskiego w Ropczycach, ulicy powiatowej Nr 1351R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim, drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce i miejscowości Nawsie oraz budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka

 

Powiat Ropczycko – Sędziszowski przystępuje do realizacji sztandarowej w br. inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”, która będzie służyła lokalnej społeczności i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Na to zadanie Powiat uzyskał sześćdziesięcioprocentowe dofinansowane  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 475 594,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z Bielan Wrocławskich, wyłoniona w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia. Termin wykonania określa się na 12 miesięcy, a całkowita wartość inwestycji wynosi  11 121 626,38 zł.

Inwestycja ta swym zakresem obejmuje:

  • na ulicy Ogrodniczej wykonanie nowego chodnika dla pieszych na łącznej długości 1250 m wraz z poszerzeniem jezdni przy chodniku do szerokości 3,0 m,
  • na ulicy Leśnej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m na długości 3100 m  poprzez wykonanie recyklingu nawierzchni, ułożenie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni oraz budowa chodnika na długości 755 m,
  • dodatkowo na długości 715 m drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica przewidziano  poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m  poprzez wykonanie recyklingu nawierzchni oraz ułożenie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni.
  • tablica!

publikacja: 15-10-2021 , aktualizacja: 30-05-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.