Inwestycje drogowo-mostowe

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina
06-11-2015

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina” to Inwestycja realizowana przez Powiat w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, czyli tzw. „schetynówki” przy dofinansowaniu wynoszącym 50% wydatków.

czytaj więcej

Przebudowa i budowa chodników w ciągu dróg powiatowych
22-10-2015

Została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji obejmującej:
1) Przebudowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim na dł. 200 m.
2) Budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa na dł. 66 m. i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa na dł. 105m.
3) Budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna na dł. 162m. i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa na dł. 85m.W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego.
Zakończenie planowane jest na koniec października. Całkowita wartość tych zadań to 246 366,89 zł brutto. Realizacja będzie możliwa dzięki współpracy z Gminą Sędziszów Małopolski, która udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji na ten cel.
W ramach tej współpracy po zakończeniu procedury udzielenia zamówienia realizowana będzie także budowa chodnika w miejscowości Zagorzyce na dł. ok. 142 m.

czytaj więcej

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.