Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Powiat Ropczycko – Sędziszowski realizuje sztandarową w br. inwestycję pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I”. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 885 487,07 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie natomiast 11 458 407,44 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie.

W m. Góra Ropczycka zostanie przebudowana droga na dł. 290,0 m wraz z przebudową chodnika na dł. 150,0 m i budową chodnika na dł. 150,0 m. W m. Zagorzyce - rozbudowa drogi na dł. 3 593,5 m wraz z przebudową drogi na dł. 783,5 m oraz budowa chodnika na dł. 3 856,0 m, a w m. Szkodna - rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 716,0 m oraz przebudowa drogi na dł. 84,0 m.

Zakres prac obejmuje:

  • przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia krawędzi jezdni, wykonania nowych warstw nośnych i nawierzchniowych na długości łącznej ok. 5,38 km,
  • budowę nowych odcinków i przebudowę istniejących chodników wraz z systemem odwodnienia,
  • konserwację istniejących rowów przydrożnych,
  • odtworzenie i przebudowę części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi,
  • odtworzenie i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych (w ramach pasa drogowego),
  • przebudowę poboczy w zakresie ich wyprofilowania i częściowego utwardzenia materiałem kamiennym,
  • umocnienie dna i skarp rowów i nasypów,
  • ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Polski Ład Tablica Powiat RS

publikacja: 25-05-2022 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.