Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce

Wydział Administracyjny i Kadr
II piętro, pokój nr 326, tel. (17) 2228950

Godziny pracy Biura

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Administracyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2015, poz. 397);
  2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (jt. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.);
  3. Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego nrw89/2015 z dnia 27 października 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ropczycach: Wydział Administracyjny i Kadr ( II piętro, pokój 326 ) tel. (17) 22 28950.
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych impodania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień iwposzukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
  4. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Administracyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul.wKonopnickiej 5, 39-100 Ropczyce (II piętro, pokój 326 ) tel. (17) 2228950.
  5. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ropczycach zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 oraz wwBiuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

publikacja: 15-12-2015 , aktualizacja: 11-02-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.