Rajd Rowerowy w SOSW w Ropczycach

14 maja 2022 roku odbył się rajd rowerowy, którego celem było jednoczenie się przez sport i zabawę. Organizatorami rajdu byli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, które zgodnie z założeniami projektu ma wpływać na środowisko lokalne i propagować swoimi działaniami zmiany zmierzające do budowania włączającej społeczności.
Rejestracja uczestników mimo zainteresowania przebiegła bardzo sprawnie, a Policja udzieliła nam przed wyruszeniem szczegółowego instruktażu oraz sprawdziła sprzęt na jakim mieliśmy się udać w drogę. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc.
Kiedy wybiła godzina 9.00 wszyscy zgodnie z założeniami udaliśmy się w obranym kierunku, który jak pamiętamy nieco uległ zmianie tuż przed wyjazdem- to była dla wszystkich niespodzianka!
To wydarzenie było dla nas wszystkim fantastycznym doświadczeniem, w końcu edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokulturowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki, organizacji kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości każdego dziecka/ucznia jako pełnoprawnego uczestnika tego procesu, ale i włączenie do tego procesu rodziców. W czasie rajdu znalazł się czas na wspólne pogawędki, pomoc oraz zabawę, a każdy z uczestników rowerowej eskapady miał chwilę na odpoczynek jak i wytężony wysiłek, kiedy to mijaliśmy kręte drogi naszego powiatu. To wyprawa, z której oprócz pozytywnych wspomnień pozostały również miłe doświadczenia oraz nauka przepełniona szacunkiem i zrozumieniem. Do kampanii społecznej, jaką był rajd, zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie wszystkich szkół w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, dlatego też nie dziwi fakt, że nasze zróżnicowanie wiekowe było dosyć duże. 

publikacja: 23-06-2022 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.