IV Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej

IV Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej

Po raz czwarty Rada Sołecka, Rada Rodziców, Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowali Święto Chleba pod Patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia i Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda Darłaka.
Zaproszeni na uroczystość goście w osobach: Senatora RP Zdzisława Pupy, Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala, Starosty Powiatu Witolda Darłaka, Wicestarosty Powiatu Bernadety Frysztak, Etatowego Członka Zarządu Doroty Sędłak, Burmistrza Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia oraz Radnych Powiatu: Katarzyny Brody, Agnieszki Ochał otrzymali chleb. Dożynki bowiem to święto dziękczynienia za chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. To również tęsknota za domem, za minionym obrazem polskiej wsi.
Sobotniemu wydarzeniu towarzyszyło szereg atrakcji: stoiska wystawowe, strzelanie z łuku, występy wokalne i taneczne dzieci, młodzieży i zaproszonych zespołów. Gwiazdą wieczoru był zespół Top One.
Szczególne podziękowania za organizację imprezy należą się Sołtysowi wsi Góra Ropczycka Panu Stanisławowi Bochenkowi i Radnemu Powiatu Krzysztofowi Dziubie.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 10-09-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.