Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie się funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
Od 4 stycznia 2016 r. w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty darmowej pomocy prawnej, będące rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane zostały w następujących miejscach:
1)Punkt nr 1 prowadzony będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, pokój 303, II piętro.
Poniedziałekradca prawny Karolina Jasińska
Wtorekradca prawny Ewelina Cyroń
Środaradca prawny Magdalena Tobiasz
Czwartekradca prawny Mateusz Tomaka
Piątek radca prawny Piotr Włodyka
2)Punkt nr 2 prowadzony będzie w budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Młp. przy ul. przy ul. 3-go Maja nr 25. Czynny będzie w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 16.00 i od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Poniedziałekadwokat Maria Świniuch
Wtorekadwokat Alicja Wojnowska
Środaadwokat Józef Gudyka
Czwartekadwokat Irena Skowron
Piątekadwokat Zenon Filipek
3)Punkt nr 3 prowadzony będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 od poniedziałku do środy w godz. od 12.00 – 16.00 i od czwartku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00, pokój 316, II piętro – adwokat Anna Smoleń-Olejarska - wizytę prosimy ustalać telefonicznie pod nr 606 768 855.
Punkty czynne będą 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyjąwszy dni świąteczne.
Zgodnie z ustawą stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

publikacja: 30-12-2015 , aktualizacja: 30-12-2015, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.