XXIX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu
5. Informacja o realizacji obowiązku składania przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:
7.1 w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu.

7.2 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

7.3 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu  z  drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

7.4 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7.5 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny.
7.6 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2017 r. i 2018 r.
7.7 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018.
7.8 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018.
7.9 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018.
7.10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018 i 2019.
7.11 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

8. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 17-10-2017 , aktualizacja: 17-10-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.