NIETYPOWA SESJA RADY POWIATU

W tym miesiącu (29 kwietnia 2020 r) z uwagi na epidemię koronawirusa, XVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ograniczonym udziale gości. Aby zachować odpowiednie środki ostrożności większość radnych oddawała swoje głosy w sposób zdalny, w miejscu zamieszkania.

W porządku obrad znalazły się m.in.: rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: określania zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2020 r, zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim oraz zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, uchwalenia Statutu DPS Ruda, pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej w m. Zdżary, zmiany uchwały własnej Nr XV/111/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim(V)”.

publikacja: 29-04-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.