Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego 2016r.

W dniach 14-16 października 2016r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z s. w Trzcianie zorganizowało 32. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego. Konkurs ten jest bardzo istotny w kultywowaniu i rozpowszechnianiu kultury ludowej. Głównym celem turnieju jest ochrona przed zanikaniem tradycji ludowych oraz ich popularyzacja.

16 października, podczas Koncertu Galowego, który miał miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, zostały wręczone nagrody. Wyróżnienie w postaci Odznaki Honorowej - „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” otrzymała Pani Albina Kuraś członkini Kapeli Rodzinnej „Kurasie” z Lubziny, posiadająca bogaty dorobek artystyczny. Grupa ta cieszy się renomą ambasadora dziedzictwa kulturalnego naszego Powiatu i regionu.

Starostwo Powiatowe w Ropczycach reprezentowała Wicestarosta Pani Bernadeta Frysztak, która złożyła gratulacje i wyrazy uznania wyróżnionej, a także wręczyła kwiaty wraz z adresem okolicznościowym.

 

Autor: Elżbieta Jasek

publikacja: 17-10-2016 , aktualizacja: 17-10-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.