POZNAJ POLSKĘ

„Poznaj Polskę” – Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał dotację na realizację wycieczek szkolnych.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dotację celową w łącznej wysokości 81 946,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 123 011,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki

Łącznie dziewięć placówek, dla których Powiat Ropczycko – Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki realizację zaplanowanych wycieczek.

Szkoły objęte wsparciem to:

1.            Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

2.            Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

3.          Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

4.            Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

5.            Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

6.            Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

7.            Technikum nr 2 w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w   Ropczycach

8.            Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

9.            Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach:

Celem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii  oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc  realizację  podstaw  programowych  dla  szkół  podstawowych  i ponadpodstawowych. Wycieczki  pozwolą  urozmaicić zajęcia  lekcyjne,  dzięki

czemu  nauka  nabierze  praktycznego  wymiaru, odkrywanie  śladów  historii,  czy  też  eksperymentowanie  w  centrach  nauki  stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dofinansowanie wycieczek z budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę” wynosi maksymalnie 80%.

mein_poznaj_polske_logo

Logo_ministerstwo_poziom_PL_czarne

 

publikacja: 06-12-2021 , aktualizacja: 07-12-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.