XX Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Informacja na temat  przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a)    w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/118/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2020 r.,

b)    w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 r.,

c)    w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2021 r.,

d)    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

5.      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6.      Wnioski Radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie Sesji. 

publikacja: 01-09-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.