Trwają prace drogowe w Klęczanach

Trwają prace przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl - Klęczany - Bratkowice w  miejscowości Klęczany na długości 687,0 m” realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz  z poszerzeniem jezdni do 6,0 m, budowę chodnika dla pieszych, przebudowę przepustów pod koroną drogi. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego i komunikacyjnego w miejscu istniejącego przystanku autobusowego wykonana zostanie zatoka autobusowa, a w obrębie Szkoły Podstawowej zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z jego oznakowaniem. Wykonawcą robót jest Firma Eurovia Polska S.A. Oddział w Ropczycach. Wartość robót wynosi 1 371 800,33 zł. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie w wysokości 683 857,00 zł.

Termin zakończenia przedmiotowej inwestycji – 30 września 2019 roku.

 

publikacja: 25-07-2019 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.