ZAWIADOMIENIE

Ropczyce dnia 4.05.2016r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2015r., poz. 1774) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki nr, nr 70 i 75 położone w Wolicy Ługowej o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorowi tj. PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów na wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa napowietrznej stacji transformatorowej w Krzywej wraz z nawiązaniami do linii SN i nn” polegającej między innymi na przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na linie kablową doziemną. na wyżej wymienionych nieruchomościach. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

                                                                                           STAROSTA
                                                                                         Witold Darłak

publikacja: 05-05-2016 , aktualizacja: 05-05-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.