Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2019 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2019 roku.

Raport o stanie Powiatu za 2019


Debata nad raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za rok 2019 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 29 maja 2020 r.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za rok 2019 składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Ropczycach ul. Konopnickiej 5) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu 28 maja 2020 r., to jest w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 
Załączniki:
Wzór zgłoszenia do debaty.

ZGŁOSZENIE
 

publikacja: 22-05-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.