Powiat finalizuje budowę chodnika na Wyszyńskiego i położony asfalt w Kozodrzy

W dniu 19 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego kolejnych inwestycji drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.

Pierwsza - o wartości 238 909,00 zł. - pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1358R ul. Wyszyńskiego w Ropczycach”, obejmowała budowę chodnika na długości 223 m wraz z przebudową przepustu. Realizatorem zadania wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Transportowe  Marek Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego.

Następnie mieszkańcom Kozodrzy oficjalnie oddano do użytku nowo wyasfaltowany odcinek drogi powiatowej na długości 846 m. Głównym założeniem przedsięwzięcia była zamiana nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z jej poszerzeniem do 6 m, celem jej dostosowania do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi powiatowe.
Oprócz położenia asfaltu prace obejmowały: wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z systemem odwodnienia drogi, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Realizacja tej inwestycji była ważna nie tylko dla mieszkańców, ale również dla działających w tym rejonie firm, także tych, które mają dopiero powstać w ramach istniejącej tam strefy ekonomicznej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy, a jej koszt wyniósł 2 586 920,11 zł.

W odbiorze obydwu inwestycji uczestniczyli: Przedstawiciele Samorządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Wykonawcy robót oraz Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

publikacja: 21-12-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.