Powiatowa konferencja dla dyrektorów placówek oświatowych

19 września br. w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz przedstawicieli JST nt.: „Praktyczne aspekty kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017”, zorganizowana przez PCEN w Rzeszowie. Spotkanie rozpoczęła Pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak. Celem konferencji było upowszechnienie informacji o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty oraz przygotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do wdrażania zadań związanych kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

W programie konferencji znalazły się tematy dotyczące m.in.:
1. Oferty edukacyjnej PCEN.

2. Kierunków polityki oświatowej z uwzględnieniem:

- upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

-  rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach,

-podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

- kształtowania postaw, wychowania do wartości,

- działalność szkolnego koła Caritas,

- zmian w prawie oświatowym.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjne i promocyjne PCEN. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla.

 

Oprac. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

publikacja: 20-09-2016 , aktualizacja: 26-09-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.