Powiat sfinansował zakup 60 laptopów dla uczniów na potrzeby zdalnego nauczania

Zamknięcie placówek oświatowych w całej Polsce z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowało, że nauka z dnia na dzień musiała zmienić swoją formę i przenieść się do internetu. Niestety okazało się też, że wielu uczniów ma utrudniony dostęp do uczestnictwa w lekcjach on-line z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu komputerowego, na którym może realizować podstawy programowe.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski zareagował bardzo wcześnie na sytuację zawieszenia zajęć w szkołach oraz wynikającą z tego konieczność prowadzenia zdalnego nauczania i już 31 marca 2020 r. zakupił 60 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ten trafił do uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w zdalnych lekcjach z uwagi na brak dostępu do komputera w miejscu swojego zamieszkania. Każda z sześciu placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, a zatem:

- Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach

- Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Małopolskim

- Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim

- Zespół Szkół w Ropczycach

- Zespół Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

otrzymała w dniu 1 kwietnia 2020 r. po 10 laptopów od organu prowadzącego. Łączna kwota jaką przeznaczył Powiat na zakup sprzętu to 142 200,00 zł, w tym 117 tys. zł to koszt samych laptopów. Szkoły niezwłocznie przekazały komputery najbardziej potrzebującym uczniom.

Znaczna część tego wydatku, bo prawie 100 tys. zł zostanie sfinansowana ze środków programu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Powiat wniosek o grant z tego programu złożył zaraz po jego uruchomieniu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, tj. w dniu 2 kwietnia 2020 r. Wsparcie w postaci grantu udzielane jest na projekty polegające na doposażeniu jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Informacja o uzyskaniu dofinansowania przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski ukazała się już 9 kwietnia 2020 r. Aktualnie trwa procedura sporządzania umowy, po podpisaniu której środki z grantu zostaną przelane na konto Powiatu.

hp-pavilion-15-cc502nw-2cu27ea

publikacja: 20-04-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.