Uroczystości patriotyczno – religijne na Górze Śmierci

W ramach obchodów Miesiąca Pamięci 26 kwietnia br. odbyły się coroczne uroczystości patriotyczno - religijne na Górze Śmierci w Pustkowie.

Przed II wojną światową w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstało w Pustkowie osiedle i zakłady chemiczne. Podczas II wojny światowej istniał tutaj wielki poligon SS Truppen-Übungsplatz "Dębica". Na poligonie ćwiczyły elitarne jednostki SS przed napaścią na ZSSR. Obiekty poligonowe i drogi budowała okoliczna ludność oraz jeńcy: francuscy (w 1940 r. istniał obóz jeńców francuskich), radzieccy (1941 - 1942), Żydzi (obóz jeńców żydowskich istniał w latach 1940 - 1944), oraz Polacy. Z powodu nieludzkiego traktowania, mrozy, głodu i choroby więźniowie masowo umierali lub zostali zamordowani. Szacuje się, iż w czasie trwania poligonu, zginęło lub zostało zamordowanych ok. 15000 więźniów: 7500 Żydów, 5000 Rosjan oraz 2500 Polaków. Egzekucje i palenie zwłok dokonywano na pobliskim wzgórzu - "Górze śmierci".

Oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie stało się lokalną tradycją. Była to również okazja do uczczenia pamięci wszystkich Rodaków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli o niepodległość Ojczyzny.

W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie pustkowskiego obozu pracy przymusowej,  przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP, kultury i nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym.

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentował Starosta Witold Darłak.

Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy św. w intencji ojczyzny, po której w części artystycznej w montażu słowno-muzycznym zaprezentowała się młodzież  szkolna.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem na Górze Śmierci oraz zwiedzenie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przez przybyłych gości.

Głównym organizatorem była Gmina Dębica z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Współorganizatorami wydarzenia byli m.in.: Powiat Dębicki, Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Miasto Dębica, Gmina Ostrów.

publikacja: 26-04-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.