Rozpoczął się nabór wniosków w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Najbliższy termin składania ofert mija 28 września 2016 r.

Oferty o dofinansowanie można składać ramach jednego z czterech Priorytetów: 

·         Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

·         Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

·         Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

·         Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Termin składania ofert:

Od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”)  -  dotyczy Priorytetu 1 i w Priorytetu 2 oraz w Komponentu Działań Systemowych wyodrębnionego w ramach Priorytetu 3

Od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”) - dotyczy Priorytetu 3 i w Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny)

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Wnioskodawcy:

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

- w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Wymagany wkład własny:

wartość dotacji: 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie
wkład własny: co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe

wartość dotacji: ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie
wkład własny: co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy

Więcej informacji na stronie pozytek.gov.pl.

publikacja: 07-09-2016 , aktualizacja: 07-09-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.