XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.      Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

4.1.w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Profesjonalny elektryk”
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4.2.w sprawie: zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

4.3.w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach” w ramach konkursu                         nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4.4.w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/262/2018 z dnia 28 lutego 2018r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2018r.

4.5.w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2019r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

4.6.w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

5.      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6.      Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie Sesji.

                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                           ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                          JÓZEF ROJEK

publikacja: 31-08-2018 , aktualizacja: 31-08-2018, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.