XXXII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Informacja Zarządu Powiatu o obrocie nieruchomościami.

4.      Sprawozdanie stałych Komisji Rady Powiatu z prac komisji za 2017 rok.

5.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:

5.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok.

5.2 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok.

5.3 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

5.4 w sprawie powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogami powiatowymi.

5.5 w sprawie ustalenia trybu udzielenia rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

5.6 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

6.      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7.      Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 17-01-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.