„Z ekologią za pan brat”

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Z ekologią za pan brat” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Efektem jego realizacji jest utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pracowni edukacji ekologicznej.
Projekt zakładał m.in. zakup pomocy naukowych w postaci: mikroskopów, zestawów do badań, obserwacji i analizy chemicznej gleby i wody, mebli, filmów edukacyjnych laptopa wraz z projektorem, a także przeprowadzenie serii zajęć z edukacji ekologicznej.
Wszystkie te działania mają na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej, zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży oraz aktywizację środowiska szkolnego i lokalnego w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

publikacja: 05-01-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.