Od 16 lipca br, rozpoczyna się nabór do projektu "Mobilni bez barier..."

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Mobilni bez barier  - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej”, numer POWR.04.02.00-00-0001/17-00 współfinansowanym z Europejskiego Fundusz Społecznego,w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2 Programy Mobilności ponadnarodowej.

Do udziału zapraszamy:

mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego od 18 do 35 roku życia, którzy: są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni ) oraz spełniają łącznie następujące warunki:

1. Nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

2. Nie szkolą się, tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach potrzebnych do wykonywania pracy.

Premiujemy:  osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.

Zapewniamy równy dostęp do wsparcia dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zapewniamy:

1.      Trening motywacyjny.

2.      Kurs języka niemieckiego (120 godz.).

3.      Warsztaty dotyczące funkcjonowania w kulturze niemieckiej.

4.      Pięćdziesięciodniowe staże/praktyki w Dreźnie wraz z kontynuacją nauki języka niemieckiego (bezpłatne przejazdy, noclegi, wyżywienie).

5.      Opiekę polskiego i niemieckiego mentora.

6.      Pośrednictwo pracy.

Terminy rekrutacji: 16-31 lipca 2018 roku

Zapisy i informacje: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL", ul. Jana Pawła II 8,36-100 Kolbuszowa, tel.17 2270 258, nil@kolbuszowa.pl, www.nil.kolbuszowa.pl, www.mapadotacji.gov.pl

publikacja: 11-07-2018 , aktualizacja: 11-07-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.