Jubileusz 60- lecia Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

13 czerwca 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie świętował jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości oraz wielu słów życzeń i gratulacji. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali Starosta Witold Darłak, Wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. , której przewodniczył  ks. biskup tarnowski Andrzej Jeż. Program uroczystości obejmował również część oficjalną, prezentację multimedialną prezentującą historię DPS oraz część artystyczną w wykonaniu mieszkańców DPS.

Podziękowanie za wieloletnią ofiarną pracę, trud, poświęcenie wszystkim pracownikom placówki złożyli Starosta Witold Darłak oraz Wicestarosta Bernadeta Frysztak, którzy przekazali na ręce dyrektora placówki Marcin Brzozowskiego okolicznościowy grawerton.

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie został założony w 1958 roku. Mieści się w zabytkowym pałacu, który jest połączony z kompleksem nowych budynków. Cały obiekt usytuowany jest w otoczeniu starego parku. DPS Lubzina ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla kobiet. Łączna liczba miejsc wynosi 89, w tym 20 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 69 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

publikacja: 15-06-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.