Odbiór inwestycji w Brzezówce

W dniu 23 listopada 2018 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w miejscowości Brzezówka”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na długości 2,5 km, budowę chodnika dla pieszych na długości 0,2 km, przebudowę przepustu pod koroną drogi na przepust skrzynkowy, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uzupełnienie poboczy. Wartość inwestycji wyniosła 2 580 260,79 zł. W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 250 000 zł. Realizatorem zadania wyłonionym w drodze przetargu była firma Eurovia Polska S.A. Oddział w Ropczycach.

W oficjalnym przekazaniu uczestniczyli: Witold Darłak – Starosta Powiatu, Bernadeta Frysztak – Wicestarosta, Andrzej Bączkowski – Etatowy Członek Zarządu, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

publikacja: 26-11-2018 , aktualizacja: 26-11-2018, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.