Otwarcie mostu w Kozodrzy

29 grudnia br. w Kozodrzy dokonano odbioru końcowego inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski pn. „Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”.
Dotychczasowy stan techniczny mostu był niezadowalający, dlatego też Powiat pozyskał środki zewnętrzne na jego przebudowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 738 400,00 zł. Budowę wsparła też Gmina Ostrów, przekazując na ten cel 300 000,00 zł.
W związku z przebudową mostu został on zdemontowany. Nowy obiekt jest budowlą jednoprzęsłową, zlokalizowaną w miejscu starego mostu. Długość całkowita konstrukcji wynosi 34,42 m. Ponadto na dojeździe od strony Kozodrzy wykonano chodnik o szerokości 2,0 m i długości 34,5 m.
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma REMOST Sp. z o.o.
z siedzibą w Dębicy, koszt prac wyniósł 4 938 289,63 zł.

Na otwarciu obecni byli:

Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pan Witold Darłak

Wójt Gminy Ostrów Pan Grzegorz Ożóg

Radny Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pan Sławomir Bezara

Radni Rady Gminy Ostrów – Pan Krzysztof Bizoń i Pan Łukasz Łącała

Przedstawiciele Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego i Wykonawcy robót

publikacja: 29-12-2021 , aktualizacja: 29-12-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.