Kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa

Kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa

13 stycznia 2017 r. na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyła się coroczna kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa. Skontrolowano lasy położone w gminie Ropczyce, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie oraz zbiorniki wodne w Cierpiszu, Kamionce i  Czarnej Sędziszowskiej.

Podobnie jak w poprzednich latach kontrola została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Głównym założeniem akcji było ujawnienie miejsc narażonych na działalność kłusowniczą, szczególnie obszarów nielegalnego pozyskania zwierzyny za pomocą wnyków. Efektem podjętych działań było wykrycie  i zdjęcie tylko 2 wykonanych z drutu wnyków, co w porównaniu do 2016 roku w którym znaleziono ponad 40 wnyków jest wynikiem bardzo dobrym ponieważ potwierdza prewencyjny  charakter przeprowadzanych wcześniej akcji.

W kontroli uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego, Kół Łowieckich, Straży Leśnej, policjanci z Komendy Powiatowej w Ropczycach i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji  Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. W działaniach uczestniczył również Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Witold Darłak. Powiatowym koordynatorem akcji był Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Kłusownictwo jest dużym problemem, nie tylko dla leśniczych, przyrodników, wędkarzy i myśliwych. Każdy z nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej krasie, a jeden wnykarz potrafi pozostawić po sobie kilka-kilkadziesiąt wnyków, które znajduje się często po jakimś czasie. Pułapki zastawiane przez kłusowników są bardzo brutalnym sposobem na pozbawianie zwierząt życia. Zwierzyna, wpadając w pułapkę dusi się bądź umiera wiele dni w ogromnych męczarniach. Jeżeli zauważymy w lesie coś podejrzanego, koniecznie należy powiadomić odpowiednie służby, najlepiej Straż Leśną z najbliższego nadleśnictwa lub Policję.

Planowane jest powtórzenie kontroli z udziałem służb mundurowych w celu całkowitego wyeliminowania zjawiska kłusownictwa na terenie Naszego powiatu. Każdy znaleziony wnyk to szansa na przeżycie zwierzyny.

publikacja: 18-01-2017 , aktualizacja: 18-01-2017, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.